A Catalunya hi ha 140 ràdios il·legals

Search
Close this search box.

Avís legal

Els avisos a continuació regulen les condicions d’ús del lloc web i l’usuari les accepta sense reserves.

Titularitat

L’Associació Catalana de Ràdio (d’ara endavant l’ACR), amb NIF: G60288826 i domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 630 4ª Planta, 08007, Barcelona, és propietària i gestora d’aquest lloc web.

Continguts web i enllaços

Els comentaris i opinions de cada usuari en tot el lloc web (notícies, fòrums, wiki, recull de blocs, etc.) són de la seva propietat, i l’ACR no se’n fa en cap cas responsable. L’opinió de l’ACR s’expressa només en la forma d’aquells enviaments que apareguin signats pròpiament a portada.

l’ACR es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada en aquest lloc web, o bé, suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment, sense necessitat de comunicació prèvia.

No s’assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, hostatgen o sobre els quals es facilita un accés (enllaços), ja que no hi ha cap obligació per a controlar amb caràcter previ si l’esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent.

Pel que fa als continguts publicitaris, els anunciants i patrocinadors són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonen i publiquen.

l’ACR no pot garantir que l’accés al lloc web, o els continguts siguin exempts de tot error, però sí que vetllarà perquè no n’hi hagi i per esmenar-los tan aviat com sigui possible.

Els servidors de l’ACR podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és una seqüència numèrica assignada automàticament a un ordinador en connectar-s’hi a Internet. Tota la informació pot ser recopilada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permeti el processament posterior de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures estadístiques per conèixer el nombre d’impressions de pàgines, visites realitzades al web, punt de connexió i qualsevol altra activitat legítima.

En cas que un usuari publiqués continguts inapropiat o inacceptable al web de l’ACR, o realitzés qualsevol conducta disruptiva, l’ACR podrà utilitzar les dades recavades per avisar de la conducta o utilitzar la informació existent per finalitzar aquest comportament. Tanmateix, en cas que l’administrador de sistemes de l’ACR consideri raonablement que un usuari infringeix o pugui infringir la legislació vigent, es podrà utilitzar la informació recollida per informar les autoritats competents.